Начало / Запазени/резервирани апартаменти
двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 152 от 152

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 279 от 280

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 24 от 24

В блок: Албиция Божур Виола Гладиола

покажи свободните

А БЛОК «Албиция»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
А.А 1 Двустаен
с 41,35м2 двор
«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,35м2 двор
 Резервиран
А.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
А.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
А.А 5 Тристаен
с 96,81м2 двор
«А»първиИзток-Запад92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
А.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
А.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
А.А 8 Двустаен«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
А.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,87 м2 Продаден
А.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 13 Двустаен«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 23 Двустаен«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
А.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
А.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 32 Двустаен«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,91 м2 Продаден
А.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 37 Двустаен«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
А.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,72 м2 Продаден
А.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.А 42 Двустаен«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,95 м2 Продаден
А.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,67 м2 Продаден
А.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
А.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
А.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,25 м2 Резервиран
А.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
А.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Продаден
А.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Продаден
А.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
А.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
А.Б 4
Двустаен
с 19,5м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,5м2 двор
 Продаден
А.Б 5 Двустаен
с 41,12м2 двор
«Б»първиЮгоизток80,03 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
А.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток102,74 м2 Продаден
А.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток102,50 м2 Продаден
А.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,64 м2 Продаден
А.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
А.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
А.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
А.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
А.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
А.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
А.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,58 м2 Продаден
А.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
А.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток102,63 м2 Продаден
А.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
А.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
А.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
А.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,78 м2 Продаден
А.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
А.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
А.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
А.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
А.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,17 м2 Продаден

Б БЛОК «Божур»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Б.А 1 Двустаен
с 41,12м2 двор
«А»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
Б.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Б.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Б.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«А»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Резервиран
Б.А 6 Тристаен«А»вториЮгоизток103,32 м2 Продаден
Б.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 8 Двустаен«А»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 9
Тристаен«А»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 11 Тристаен«А»третиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 13 Двустаен«А»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 14
Тристаен«А»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгоизток102,58 м2 Не се продава
Б.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Б.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Не се продава
Б.А 21 Тристаен«А»петиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 23 Двустаен«А»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 24
Тристаен«А»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 26 Тристаен«А»шестиЮгоизток102,58 м2 Продаден
Б.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 30 Тристаен«А»седмиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 32 Двустаен«А»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 33
Тристаен«А»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
Б.А 35 Тристаен«А»осмиЮгоизток102,64 м2 Продаден
Б.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 37 Двустаен«А»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.А 38
Тристаен«А»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 40 Тристаен«А»деветиЮгоизток102,78 м2 Продаден
Б.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.А 42 Двустаен«А»деветиЮгозапад65,61 м2 Резервиран
Б.А 43
Тристаен«А»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 45 Тристаен«А»десетиЮгоизток102,84 м2 Продаден
Б.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгоизток102,88 м2 Продаден
Б.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Резервиран
Б.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
Б.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток102,11 м2 Продаден
Б.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Резервиран
Б.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад-Юг92,2 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Б.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгозапад103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
Б.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгозапад65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Б.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Не се продава
Б.Б 5 Двустаен
с 41,95м2 двор
«Б»първиЮгоизток80,02 м2
+ 41,95м2 двор
 Продаден
Б.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгоизток103,08 м2 Продаден
Б.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгоизток103,06 м2 Продаден
Б.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток102,55 м2 Продаден
Б.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгоизток102,5 м2 Продаден
Б.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгоизток102,73 м2 Продаден
Б.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгоизток102,67 м2 Продаден
Б.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгоизток103,02 м2 Продаден
Б.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгозапад104,33 м2 Продаден
Б.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгозапад65,61 м2 Продаден
Б.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Б.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгозапад135,07 м2 Продаден
Б.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Б.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгоизток103,04 м2 Продаден
Б.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Б.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгозапад135,07 м2 Резервиран
Б.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Б.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгоизток102,75 м2 Продаден
Б.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Б.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад103,63 м2 Продаден
Б.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгозапад65,17 м2 Продаден
Б.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Б.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток102,2 м2 Продаден

В БЛОК «Виола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
В.А 1 Двустаен
с 41,76м2 двор
«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,76м2 двор
 Продаден
В.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
В.А 5 Тристаен
с 96,81м2 двор
«А»първиИзток-Запад-Юг92,32 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
В.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 8 Двустаен«А»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.А 13 Двустаен«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
В.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,58 м2 Продаден
В.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 23 Двустаен«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 26 Тристаен«А»шестиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад102,64 м2 Продаден
В.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 32 Двустаен«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 35 Тристаен«А»осмиЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 37 Двустаен«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,91 м2 Продаден
В.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.А 42 Двустаен«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 45 Тристаен«А»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,84 м2 Продаден
В.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
В.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
В.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,1 м2 Продаден
В.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Резервиран
В.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
В.Б 1
Тристаен
с 109,52м2 двор
«Б»първиИзток-Запад123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Резервиран
В.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Резервиран
В.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
В.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
В.Б 5 Двустаен
с 41,12м2 двор
«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
В.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,5 м2 Продаден
В.Б 11
Тристаен«Б»третиИзток-Запад124,8 м2 Продаден
В.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
В.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
В.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,73 м2 Продаден
В.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
В.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад102,5 м2 Резервиран
В.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,74 м2 Продаден
В.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгозапад103,08 м2 Продаден
В.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад103,19 м2 Продаден
В.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
В.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
В.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
В.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,87 м2 Продаден
В.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад124,8 м2 Резервиран
В.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгозапад102,75 м2 Продаден
В.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
В.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
В.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
В.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад103,04 м2 Продаден
В.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Резервиран
В.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
В.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
В.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
В.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад102,07 м2 Резервиран

Г БЛОК «Гладиола»

Тип Вход Етаж Изложение Обща площ Цена Статус
Г.А 1 Двустаен
с 41,12м2 двор
«А»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,12м2 двор
 Продаден
Г.А 2
Двустаен
с 19,51м2 двор
«А»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.А 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«А»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.А 4
Тристаен
с 36,42м2 двор
«А»първиЮгоизток103,4 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.А 5
Тристаен
с 109,52м2 двор
«А»първиИзток-Запад-Юг123,68 м2
+ 109,52м2 двор
 Резервиран
Г.А 6 Тристаен«А»вториЮгозапад102,87 м2 Продаден
Г.А 7
Двустаен«А»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 8 Двустаен«А»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 9
Тристаен«А»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 10
Тристаен«А»вториИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 11 Тристаен«А»третиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 12
Двустаен«А»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.А 13 Двустаен«А»третиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.А 14
Тристаен«А»третиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.А 15
Тристаен«А»третиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 16 Тристаен«А»четвъртиЮгозапад103,04 м2 Продаден
Г.А 17
Двустаен«А»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 18 Двустаен«А»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 19
Тристаен«А»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 20
Тристаен«А»четвъртиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 21 Тристаен«А»петиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.А 22
Двустаен«А»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 23 Двустаен«А»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 24
Тристаен«А»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 25
Тристаен«А»петиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 26 Тристаен«А»шестиЮгозапад103,02 м2 Резервиран
Г.А 27 Тристаен«А»шестиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.А 28 Четиристаен«А»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 29
Тристаен«А»шестиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 30 Тристаен«А»седмиЮгозапад103,19 м2 Резервиран
Г.А 31
Двустаен«А»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 32 Двустаен«А»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 33
Тристаен«А»седмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 34
Тристаен«А»седмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 35 Тристаен«А»осмиЮгозапад103,08 м2 Резервиран
Г.А 36
Двустаен«А»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 37 Двустаен«А»осмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 38
Тристаен«А»осмиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 39
Тристаен«А»осмиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 40 Тристаен«А»деветиЮгозапад102,87 м2 Резервиран
Г.А 41
Двустаен«А»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.А 42 Двустаен«А»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.А 43
Тристаен«А»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.А 44
Тристаен«А»деветиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Продаден
Г.А 45 Тристаен«А»десетиЮгозапад102,74 м2 Резервиран
Г.А 46 Тристаен«А»десетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.А 47 Четиристаен«А»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 48
Тристаен«А»десетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 49 Тристаен«А»единадесетиЮгозапад102,5 м2 Резервиран
Г.А 50 Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.А 51 Четиристаен«А»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.А 52
Тристаен«А»единадесетиИзток-Запад-Юг124,8 м2 Резервиран
Г.А 53 Тристаен«А»дванадесетиЮгозапад102,05 м2 Резервиран
Г.А 54
Двустаен«А»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Г.А 55 Двустаен«А»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.А 56
Тристаен«А»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.А 57
Тристаен«А»дванадесетиИзток-Запад-Юг123,96 м2 Продаден
Г.Б 1 Тристаен
с 96,81м2 двор
«Б»първиИзток-Запад91,78 м2
+ 96,81м2 двор
 Продаден
Г.Б 2
Тристаен
с 36,42м2 двор
«Б»първиЮгоизток103,407 м2
+ 36,42м2 двор
 Продаден
Г.Б 3 Двустаен
с 21,86м2 двор
«Б»първиЮгоизток65,02 м2
+ 21,86м2 двор
 Продаден
Г.Б 4
Двустаен
с 19,51м2 двор
«Б»първиИзток-Запад67,21 м2
+ 19,51м2 двор
 Продаден
Г.Б 5 Двустаен
с 41,35м2 двор
«Б»първиЮгозапад80,02 м2
+ 41,35м2 двор
 Резервиран
Г.Б 6
Тристаен«Б»вториИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 7
Тристаен«Б»вториЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 8 Двустаен«Б»вториЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 9
Двустаен«Б»вториИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 10 Тристаен«Б»вториЮгозапад102,84 м2 Продаден
Г.Б 12
Тристаен«Б»третиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 13 Двустаен«Б»третиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 14
Двустаен«Б»третиИзток-Запад67,81 м2 Резервиран
Г.Б 15 Тристаен«Б»третиЮгозапад102,68 м2 Продаден
Г.Б 16
Тристаен«Б»четвъртиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 17
Тристаен«Б»четвъртиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 18 Двустаен«Б»четвъртиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 19
Двустаен«Б»четвъртиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 20 Тристаен«Б»четвъртиЮгозапад102,92 м2 Резервиран
Г.Б 21
Тристаен«Б»петиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 22
Тристаен«Б»петиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 23 Двустаен«Б»петиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 24
Двустаен«Б»петиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 25 Тристаен«Б»петиЮгозапад102,75 м2 Продаден
Г.Б 26
Тристаен«Б»шестиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 27 Четиристаен«Б»шестиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.Б 28 Тристаен«Б»шестиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.Б 29 Тристаен«Б»шестиЮгозапад102,64 м2 Резервиран
Г.Б 30
Тристаен«Б»седмиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 31
Тристаен«Б»седмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 32 Двустаен«Б»седмиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 33
Двустаен«Б»седмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 34 Тристаен«Б»седмиЮгозапад102,50 м2 Резервиран
Г.Б 35
Тристаен«Б»осмиИзток-Запад124,80 м2 Продаден
Г.Б 36
Тристаен«Б»осмиЮгоизток104,33 м2 Резервиран
Г.Б 37 Двустаен«Б»осмиЮгоизток65,61 м2 Резервиран
Г.Б 38
Двустаен«Б»осмиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 39 Тристаен«Б»осмиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 40
Тристаен«Б»деветиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 41
Тристаен«Б»деветиЮгоизток104,33 м2 Продаден
Г.Б 42 Двустаен«Б»деветиЮгоизток65,61 м2 Продаден
Г.Б 43
Двустаен«Б»деветиИзток-Запад67,81 м2 Продаден
Г.Б 44 Тристаен«Б»деветиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 45
Тристаен«Б»десетиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 46 Четиристаен«Б»десетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.Б 47 Тристаен«Б»десетиИзток-Запад104,74 м2 Резервиран
Г.Б 48 Тристаен«Б»десетиЮгозапад102,58 м2 Продаден
Г.Б 49
Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад124,80 м2 Резервиран
Г.Б 50 Четиристаен«Б»единадесетиЮгоизток135,07 м2 Продаден
Г.Б 51 Тристаен«Б»единадесетиИзток-Запад104,74 м2 Продаден
Г.Б 52 Тристаен«Б»единадесетиЮгозапад102,58 м2 Резервиран
Г.Б 53
Тристаен«Б»дванадесетиИзток-Запад123,96 м2 Резервиран
Г.Б 54
Тристаен«Б»дванадесетиЮгоизток103,63 м2 Продаден
Г.Б 55 Двустаен«Б»дванадесетиЮгоизток65,17 м2 Продаден
Г.Б 56
Двустаен«Б»дванадесетиИзток-Запад67,36 м2 Продаден
Г.Б 57 Тристаен«Б»дванадесетиЮгозапад102,23 м2 Резервиран
Начало / Апартаменти /

Апартаментите на «Варна сити парк ЮГ»

двустайни апартаменти

Двустайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 152 от 152

тристайни апартаменти

Тристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 279 от 280

четиристайни апартаменти

Четиристайни
апартаменти
ИЗКУПЕНИ 24 от 24